Algemene voorwaarden verhuur ooievaarsnesten


Algemeen

Geboortedroom verhuurt aan de huurder voor de overeengekomen huurperiode een ooievaarsnest. De huurder zal het ooievaarsnest gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en alleen op het opgegeven adres gebruiken. De huurder is verantwoordelijk voor het ooievaarsnest gedurende de huurperiode en dient zorg te dragen voor bescherming van het ooievaarsnest tegen diefstal, vandalisme en/of andersoortige schade zoals tijdens vervoer, weersomstandigheden, verplaatsing etc. Het ooievaarsnest is en blijft eigendom van Geboortedroom en mag door de huurder niet uitgeleend worden aan derden. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het ooievaarsnest aan te brengen dan wel te dupliceren.


Reservering en betaling
Een ooievaarsnest kan telefonisch of via email of via de website worden gereserveerd. Na reservering ontvangt de huurder van Geboortedroom naast de reserveringsbevestiging en de factuur tevens de algemene voorwaarden. Het verschuldigde factuurbedrag dient te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van Geboortedroom. De huurperiode kan worden verlengd mits het ooievaarsnest niet opnieuw verhuurd is.


Annuleren
Annuleren van de reservering is kosteloos mogelijk tot 14 dagen voor de uitgerekende datum. Het eventueel reeds betaalde en door Geboortedroom ontvangen factuurbedrag zal in dit geval door Geboortedroom worden geretourneerd. Bij annuleringen binnen de 2 weken voor of 2 weken na de uitgerekende datum is de huurder 75 % van het huurbedrag verschuldigd. Van het eventueel reeds betaalde en door Geboortedroom ontvangen factuurbedrag zal Geboortedroom in dit geval 25% van het huurbedrag retourneren.

In geval van bijzondere omstandigheden zal Geboortedroom bepalen of het huurbedrag terugbetaald zal worden. 


Retourneren geboortebord/ooievaarsnest
Indien het ooievaarsnest niet op de afgesproken einddatum van de huurperiode wordt terug gebracht, zal € 7,50 per dag in mindering worden gebracht op de borg. Indien het ooievaarsnest voor de einddatum wordt terug gebracht zal er geen verrekening plaatsvinden. Bij te laat retour brengen op dezelfde dag (een half uur of langer) wordt € 5, in mindering gebracht op de borg. Als de producten vies (bijv. met zand- en modderresten) retour gebracht worden dan zal er 5 euro worden ingehouden op de borg voor schoonmaakkosten. U krijgt de producten schoon mee bij het ophalen, dus wij verwachten de producten ook weer schoon retour. 


Borg
De borg dient vooraf te worden overgemaakt op de bankrekening van Geboortedroom. Na het retourneren van het ooievaarsnest wordt de borg binnen 5 werkdagen overgemaakt op uw rekening. Eventuele schade en/of openstaande facturen zullen worden verrekend met de borg. De borg voor het ooievaarsnest bedraagt € 50,-.


Overmacht
Mocht Geboortedroom onverhoopt, als gevolg van overmacht, niet in staat zijn om het gereserveerde ooievaarsnest te leveren, dan heeft de huurder het recht om in overleg met Geboortedroom op dat moment een ander beschikbaar product uit te zoeken; hierbij zal 25% van de kosten in mindering gebracht worden. Mocht dit geen passende oplossing bieden, dan wordt het reeds betaalde factuurbedrag door Geboortedroom teruggestort.


Schade/diefstal
Indien het ooievaarsnest beschadigd is zal Geboortedroom naar alle redelijkheid en billijkheid de kosten van de reparatie bepalen en verrekenen met de borg. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg dan ontvangt u voor dit verschil een rekening die binnen 30 dagen na factuurdatum betaald dient te worden. Bij diefstal moet de huurder er alles aan doen om het ooievaarsnest terug te bezorgen, mocht dit niet het geval zijn dan zal de vervangingswaarde betaald moeten worden.